Fara en Daniel Bellinga

Disclaimer

De informatie op FaraBellinga.com is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel FaraBellinga.com zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FaraBellinga.com garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. FaraBellinga.com wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie en/of Afbeeldingen gebruiken

www.FaraBellinga.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op FaraBellinga.com over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FaraBellinga.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken.

Fara & Daniël Bellinga

Disclaimer

 

Laat Een Bericht Achter!